-2

-2

ניקוד החוק

אימוץ בין ארצי

פ/5755/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק