-1

-1

ניקוד החוק

חובת הקלטה של עסקה טלפונית

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק