-2

-2

ניקוד החוק

פיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון – הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות בנכסי קופת גמל

פ/5267/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק