-1

-1

ניקוד החוק

איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – איסור בקשה לשינוי בהסדר במתן השירות)

פ/5589/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק