-2

-2

ניקוד החוק

זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון - זכויות דייר ממשיך)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק