1

1

ניקוד החוק

ביטול הפיקדון והגדלת המענק

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק