-2

-2

ניקוד החוק

חישוב מקדם המרה לקצבה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק