-1

-1

ניקוד החוק

היעדרות בשל פטירת סב

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק