-1

-1

ניקוד החוק

איסור קבלת תגמול מגופים העוסקים בתחום הבריאות

פ/5313/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק