-3

-3

ניקוד החוק

פיצוי נפגעי אסון טבע

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק