1

1

ניקוד החוק

הגדלת הסכום להשתכרות בנוסף לקיצבה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק