-1

-1

ניקוד החוק

פקודת העיריות (התקשרות עם אגודת מגן דוד אדום לביצוע תפקידים של אגודה ארצית)

פ/5886/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק