-2

-2

ניקוד החוק

הצעת חוק מעונות סטודנטים

פ/5509/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק