-2

-2

ניקוד החוק

מניעת פעילות ארגונים הפועלים נגד מטרות החינוך ונגד צה"ל

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק