-2

-2

ניקוד החוק

הקצאת תוספת שנתית ייעודית לתרופות למחלות יתומות בסל שירותי הבריאות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק