-2

-2

ניקוד החוק

עשייה מקצועית מודעת עוני והקמת מרכזי מיצוי זכויות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק