-1

-1

ניקוד החוק

קצבת שאירים לבן זוג שנישא בשנית

פ/5935/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק