-2

-2

ניקוד החוק

עסקה למשיכת מזומנים במכשיר למשיכת מזומנים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק