-2

-2

ניקוד החוק

פיקוח על מחירי מוצרים בסיסיים במצב של לקוח שבוי

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק