-1

-1

ניקוד החוק

קצבה מלאה ושיעורה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק