-1

-1

ניקוד החוק

מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק