-1

-1

ניקוד החוק

אחוז החסימה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק