-2

-2

ניקוד החוק

יום חינוך ארוך ולימודי העשרה (תיקון – תחולת החוק)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק