-2

-2

ניקוד החוק

איסור ספסרות בכרטיסי מופעים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק