2

2

ניקוד החוק

תיקון פקודת מס הכנסה (חשבון השקעה)

פ/5459/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק