3

3

ניקוד החוק

ביטול המאגר הביומטרי

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק