-3

-3

ניקוד החוק

העלאת קצבאות הנכים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק