-1

-1

ניקוד החוק

עידוד עבודה מועדפת בענף הבנייה

פ/5296/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק