-2

-2

ניקוד החוק

הגברת ההגנה על עצים בוגרים

פ/5656/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק