-1

-1

ניקוד החוק

הטבות במס ליישוב מאויים באזור

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק