-2

-2

ניקוד החוק

פגיעה מתוך מניע של גזענות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק