2

2

ניקוד החוק

הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון – הורה יחיד)

פ/5808/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק