-1

-1

ניקוד החוק

פטור ממס לתשלומים ושירותים הניתנים לראש הממשלה

פ/5379/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק