-1

-1

ניקוד החוק

הזכות להיעדר מהעבודה בשל צורך רפואי בתקופת ההיריון ללא ניכוי מהשכר

פ/5256/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק