-1

-1

ניקוד החוק

הבטחת הכנסה (תיקון – זכאות לגמלה מחוץ לישראל)

פ/5736/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק