1

1

ניקוד החוק

כבוד האדם וחירותו (תיקון – שוויון)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק