1

1

ניקוד החוק

הגבלה על פרסום שאינו לתועלת הציבור

פ/5297/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק