-1

-1

ניקוד החוק

הקראת המנון המדינה במוסד חינוך רשמי

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק