-2

-2

ניקוד החוק

הצמדת הגמלה בגיל פרישה לשכר הממוצע במשק

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק