-1

-1

ניקוד החוק

פטור ממס על מלגה לחוקר

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק