-1

-1

ניקוד החוק

הצמדת קצבת זקנה לשכר הממוצע במשק

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק