1

1

ניקוד החוק

חוק להגנת הצומח (נזקי עזים) (תיקון – ביטול החוק)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק