1

1

ניקוד החוק

ביטול סמכות שר האוצר להארכת הפטור ממס לתושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק