2

2

ניקוד החוק

הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון – ביטול החוק)

פ/5345/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק