-2

-2

ניקוד החוק

חובת תשלום בשוברים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק