1

1

ניקוד החוק

תקציב המשטרה

פ/5763/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק