-1

-1

ניקוד החוק

עידוד התיירות באזורי רמת הגולן והגליל) (הוראת שעה)

פ/5550/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק