-2

-2

ניקוד החוק

קציבת מועדים לקבלת טיפול רפואי או פארא-רפואי

פ/5714/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק