-1

-1

ניקוד החוק

סיוע בחינוך המיוחד כעבודה מועדפת

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק