-2

-2

ניקוד החוק

איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק